รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Grand Croatia 8 Day by TK OCT18 BNT
Grand Croatia 8 Day by TK OCT18 BNT
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ Grand Croatia 8 Day by TK OCT18 BNT
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล [ - / L / D ]
Day 2 : กรุงอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย [ B / L / D ]
Day 3 : โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO) [ B / L / - ]
Day 5 : อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่า-โทรเกียร์ (UNIESCO)สปลิท-พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO) [ B / L / D ]
Day 6 : สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ล่องเรือชิมหอยนางรม ดูบรอฟนิค (UNESCO)-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค [ B / L / D ]
Day 7 : ดูบรอฟนิค-กระเช้าไฟฟ้า-ชาฟตัท-อิสตันบูล [ B / L / - ]
Day 8 : อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]
Grand Croatia 8 Day by TK OCT18 BNT

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 19 ต.ค. 61
63,900
63,900
63,900
9,900
02 - 09 พ.ย. 61
63,900
63,900
63,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com