รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Golden Route Brunei
Golden Route Brunei
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ Brunei BNT
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 29 - 31 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบูไน – กรุงบันดาเสรีเบกาวัน - ตลาดกาดง [ - / - / D ]
Day 2 : มัสยิดทองคำ – พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน – พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY – พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน – อนุสรณ์คริสตัล [ B / L / D ]
Day 3 : ตลาดพื้นเมือง – พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ – งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไนยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ – ท่าอากาศยานบรูไน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
Golden Route Brunei  

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 15 ต.ค. 61
16,888
16,888
16,888
4,000
20 - 22 ต.ค. 61
16,888
16,888
16,888
4,000
17 - 19 พ.ย. 61
15,888
15,888
15,888
4,000
24 - 26 พ.ย. 61
15,888
15,888
15,888
4,000
01 - 03 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
4,000
08 - 10 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
4,000
29 - 31 ธ.ค. 61
19,888
19,888
19,888
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com