รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
GRAND PERFECT RUSSIA 8 DAYS 6 NIGHTS
GRAND PERFECT RUSSIA 8 DAYS 6 NIGHTS
ทัวร์ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 69,555
รหัสทัวร์ GRAND PERFECT RUSSIA 8 DAYS 6 NIGHTS
ระยะเวลา 8วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ - มอสโคว์ – ชมเซอร์คัส [ - / - / D ]
Day 2 : จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล -อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน [ B / L / D ]
Day 3 : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ [ B / L / D ]
Day 4 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน-โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค [ B / L / D ]
Day 5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว [ B / L / D ]
Day 6 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ –METRO - IZMAILOVSKY MARKET – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์–ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ถนนอารบัต [ B / L / D ]
Day 7 : มอสโคว-ซาร์กอส- มอสโคว-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-โบสถ์อัสสัมชัญ-ห้างกุม-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 18 เม.ย. 62
69,555
68,555
67,555
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com