รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
GRAND EGYPT 8D5N NILE CRUISE
GRAND EGYPT 8D5N NILE CRUISE
ทัวร์ อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 58,999
รหัสทัวร์ GRAND EGYPT 8D5N NILE CRUISE
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
Day 2 : ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า [ B / L / D ]
Day 3 : ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ [ B / L / D ]
Day 4 : อัสวาน [ B / L / D ]
Day 5 : อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร์ [ B / L / D ]
Day 6 : ลุ๊กซอร์ – ไคโร [ B / L / D ]
Day 7 : ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน [ B / L / D ]
Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
มหาปีรามิด-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-มหาวิหารอาบูซิมเบล-เขื่อนยักษ์อัสวาน-ตลาดข่านเอลคาลีล-หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-วิหารคอม-ออม-โบ-มหาวิหารคาร์นัค-สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี-วิหารลักซอร์ 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 26 มี.ค. 62
58,999
57,999
56,999
7,500
09 - 16 เม.ย. 62
60,999
59,999
58,999
7,500
11 - 18 เม.ย. 62
60,999
59,999
58,999
7,500
30 เม.ย. - 07 มิ.ย. 62
58,999
58,999
57,999
7,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com