รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
FRANCE PROVANCE 10 DAYS
FRANCE PROVANCE 10 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 98,000
รหัสทัวร์ FRANCE PROVANCE 10 DAYS
ระยะเวลา 10 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 29 มิ.ย. 62 / 12 - 21 ก.ค. 62 / 26 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 / 03 - 12 ส.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส) [ - / - / - ]
Day 2 : ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้อปปิ้ง [ - / L / D ]
Day 3 : ปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำปงต์ ดู การ์ [ B / L / D ]
Day 4 : อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ - อาวีญง [ B / L / D ]
Day 5 : อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ [ B / L / D ]
Day 6 : นีซ - แซงต์ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - คาสเทลแลน - เวอร์ดง [ B / L / D ]
Day 7 : ช่องแคบเวอร์ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล [ B / L / D ]
Day 8 : เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น [ B / L / D ]
Day 9 : เบิร์น - ซูริค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ปารีส - อาวิญง - ปงต์ ดู การ์ - เลโบ เดอ โพรวองช์ - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ - กราซ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เบิร์น - ซูริค

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 29 มิ.ย. 62
98,000
89,000
79,000
18,000
12 - 21 ก.ค. 62
104,000
94,000
84,000
18,000
26 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
104,000
94,000
84,000
18,000
03 - 12 ส.ค. 62
104,000
94,000
84,000
18,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com