รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Tokyo 6D4N
Tokyo 6D4N
ทัวร์ ญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 99,000
รหัสทัวร์ FOOD TOUR TOKYO 6D4N
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - นาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : Kamakura - Hokokuji Temple - Sugimoto Temple - Hachinoki - Enoshima - Jomyoji Kisenan [ - / L / D ]
Day 3 : Kawaguchiko Music Forest - Makigari @ Yogan Onsen - Robataryori - Yokohama China Town - Ukai-Tei - Yokohama Royal Park [ B / L / D ]
Day 4 : Yokohama Wharf - เมืองโตเกียว - MatsunoZushi - Asakusa Nakamise - Yasukuni Shrine - Hiyama - Keio Plaza Hotel Tokyo [ B / L / D ]
Day 5 : Ginza - Kani Doraku - Shinjuku - Rokkasen - Keio Plaza Hotel Tokyo - [ B / L / D ]
Day 6 : Aeon Narita Outlet Center - Kikuya - Naritasan - นาริตะ - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 12 ธ.ค. 61
99,000
99,000
99,000
24,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com