รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
FOOD TOUR SINGAPORE 3D2N
FOOD TOUR SINGAPORE 3D2N
ทัวร์ สิงคโปร์ ,สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 33,500
รหัสทัวร์ FOOD TOUR SINGAPORE 3D2N
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สุวรรณภูมิ - สิงค์โปร์ - Song Fa Bak Kut Teh - Garden by the bay - Roland Restaurant - Mandarin Orchard Hotel [ - / L / D ]
Day 2 : Henderson Wave - The Maritime Experiential Museum - SEA Aquarium - Shinsen Hanten - Orchard Road - SKAI [ B / L / D ]
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - Haji Lane - Putien - Bugis - สุวรรณภูมิ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 พ.ย. 61
34,900
34,900
34,900
5,750

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com