รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Swiss Panorama 9 D
Swiss Panorama 9 D
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 116,000
รหัสทัวร์ EUR08A
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ [ - / L / D ]
Day 3 : ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ [ B / L / D ]
Day 4 : ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ [ B / L / D ]
Day 5 : แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) [ B / L / D ]
Day 6 : ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก [ B / L / D ]
Day 7 : กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 8 : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Swiss Panorama 9 D

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 24 มี.ค. 62
113,000
113,000
91,000
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com