รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Download Program Turkey-Georgia 9 Days BNT
Download Program Turkey-Georgia 9 Days BNT
ทัวร์ ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ Download Program Turkey-Georgia 9 Days BNT
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงอิสตันบูล-เมืองวาน [ - / L / D ]
Day 3 : เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคาร์ส [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองเมืองคาร์ส-เมืองบาทูมิ [ B / L / D ]
Day 5 : เมืองบาทูมิ-เมืองคูไทซี-เมืองบอร์โจมี [ B / L / D ]
Day 6 : เมืองบอร์โจมี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี [ B / L / D ]
Day 7 : เมืองทบิลิซี [ B / L / D ]
Day 8 : เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า [ B / L / - ]
Day 9 : กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร [ - / - / - ]
Download Program Turkey-Georgia 9 Days BNT

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 15 ต.ค. 61
69,900
69,900
69,900
12,000
12 - 20 ต.ค. 61
69,900
69,900
69,900
12,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com