รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กินปู ดูเหยี่ยว เที่ยวคาเฟ่ริมผา จันทบุรี
กินปู ดูเหยี่ยว เที่ยวคาเฟ่ริมผา จันทบุรี
ทัวร์ ,อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 3,888
รหัสทัวร์ CHA01
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - จันทบุรี - โฮมสเตย์ - เกาะเปริด - SKY VIEW CAFÉ - กิจกรรมล่องแพเปียก ล่องเรือกระด้ง และชมฝูงเหยี่ยวแดง [ - / L / D ]
Day 2 : โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู - ลานหินสีชมพู - เจดีย์บ้านหัวแหลม ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านท่าหลวง - อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 ต.ค. - 04 ก.ย. 63 พัก 4-8 ท่าน/ห้อง
3,888
 
 
 
08 - 09 ต.ค. 63 พัก 4-8 ท่าน/ห้อง
3,888
 
 
 
17 - 18 ต.ค. 63 พัก 4-8 ท่าน/ห้อง
3,888
 
 
 
20 - 21 ต.ค. 63 พัก 4-8 ท่าน/ห้อง
3,888
 
 
 
29 - 30 ต.ค. 63 พัก 4-8 ท่าน/ห้อง
3,888
 
 
 

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com