รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 9_Poland 8 D by AY_(Jun, Aug 18)
Big Pro 9_Poland 8 D by AY_(Jun, Aug 18)
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 68,000
รหัสทัวร์ Big Pro 9
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 09 - 16 มิ.ย. 61 / 18 - 24 มิ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ [ - / - / - ]
Day 2 : เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - คราคูฟ (โปแลนด์) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ [ - / L / D ]
Day 3 : คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เมืองวูซ [ B / L / D ]
Day 4 : เมืองวูซ - เมืองกดังส์ - เที่ยวชมเมืองเก่า [ B / L / D ]
Day 5 : เที่ยวชมเมืองกดังส์ - อาคาร Crook House - ท่าเรือ - กรุงวอร์ซอ [ B / L / D ]
Day 6 : เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ [ B / L / D ]
Day 7 : วอร์ซอ - สนามบิน [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 9_Poland 8 D by AY_(Jun, Aug 18)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 16 มิ.ย. 61
68,000
61,900
54,900
8,000
18 - 24 มิ.ย. 61
68,000
61,900
54,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com