รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 7_Austria-Germany 8 D_(VIE-MUC)_(Jun 18)
Big Pro 7_Austria-Germany 8 D_(VIE-MUC)_(Jun 18)
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 67,000
รหัสทัวร์ Big Pro 7
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 23 มิ.ย. 61 / 23 - 20 มิ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) [ - / - / - ]
Day 2 : เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท [ - / L / D ]
Day 3 : กรุงเวียนนา - เบิร์ชเทสกาเด้น - รังนกอินทรีย์ - บาดไรเค่นฮาล [ B / L / D ]
Day 4 : บาดไรเค่นฮาล - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - อินสบรูค [ B / L / D ]
Day 5 : อินสบรูค - เที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น [ B / L / D ]
Day 6 : ฟุสเซ่น - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค [ B / L / D ]
Day 7 : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 7_Austria-Germany 8 D_(VIE-MUC)_(Jun 18)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 23 มิ.ย. 61
67,000
60,900
53,900
7,500
23 - 20 มิ.ย. 61
67,000
60,900
53,900
7,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com