รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 6_Norway 8 D_(OSL-OSL)_(May-Aug 18)
Big Pro 6_Norway 8 D_(OSL-OSL)_(May-Aug 18)
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 78,000
รหัสทัวร์ Big Pro 6
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล [ - / - / - ]
Day 2 : เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - ฮาลิงดาลประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด [ - / L / D ]
Day 3 : เบอร์เก้น - อาคารไม้เก่าแก่สุดคลาสสิกที่งดงามที่สุดในโลก [ B / L / D ]
Day 4 : เบอร์เก้น - รถไฟเส้นทางสายโรแมนติคที่สุดในโลก - ฟลอม [ B / L / D ]
Day 5 : ธารน้ำแข็งบริกสเดล - ล่องเรือฟยอร์ด – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ [ B / L / D ]
Day 6 : ลิลเลียแฮมเมอร์ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท [ B / L / D ]
Day 7 : เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 6_Norway 8 D_(OSL-OSL)_(May-Aug 18)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 12 พ.ค. 61
78,000
71,000
63,000
5,000
19 - 26 พ.ค. 61
78,000
71,000
63,000
5,000
02 - 09 มิ.ย. 61
80,000
72,000
64,000
5,000
08 - 15 ก.ค. 61
88,000
79,900
70,900
6,000
21 - 28 ก.ค. 61
88,000
79,900
70,900
6,000
22 - 29 ก.ค. 61
88,000
79,900
70,900
6,000
26 ก.ค. - 02 ส.ค. 61
88,000
79,900
70,900
6,000
04 - 12 ส.ค. 61
88,000
79,900
70,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com