รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 2 _Belgium-Netherland-France 8 D_(BRU-CDG)_(May-Jun 18)
Big Pro 2 _Belgium-Netherland-France 8 D_(BRU-CDG)_(May-Jun 18)
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 68,000
รหัสทัวร์ Big Pro 2
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 18 - 25 พ.ค. 61 / 01 - 15 มิ.ย. 61 / 08 - 15 มิ.ย. 61 / 22 - 29 มิ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) [ - / - / - ]
Day 2 : บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต - คินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) - อัมสเตอร์ดัม [ - / L / D ]
Day 3 : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ [ B / L / D ]
Day 4 : อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ - อะตอมเมี่ยม [ B / L / D ]
Day 5 : บรัสเซลส์ - มหานครปารีส [ B / L / D ]
Day 6 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
Day 7 : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 2 _Belgium-Netherland-France 8 D_(BRU-CDG)_(May-Jun 18)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 25 พ.ค. 61
68,000
61,900
54,900
8,000
01 - 15 มิ.ย. 61
68,000
61,900
54,900
8,000
08 - 15 มิ.ย. 61
68,000
61,900
54,900
8,000
22 - 29 มิ.ย. 61
68,000
61,900
54,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com