รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 1_France 7 Days (May-Aug 18) bnt
Big Pro 1_France 7 Days (May-Aug 18) bnt
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 58,000
รหัสทัวร์ Big Pro 1
ระยะเวลา 7 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 11 พ.ค. 61 / 08 - 14 พ.ค. 61 / 09 - 15 พ.ค. 61 / 18 - 25 พ.ค. 61 / 25 - 31 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) [ - / - / - ]
Day 2 : ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี ชายหาดดีเดย์ (LANDING BEACH) - แซ็ง โล (SAINT LO) [ - / L / D ]
Day 3 : แซ็งต์โล (Saint-Lo) - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส [ B / L / D ]
Day 4 : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม [ B / L / D ]
Day 5 : อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day) [ B / - / - ]
Day 6 : สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 7 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 1_France 7 Days (May-Aug 18) bnt

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 11 พ.ค. 61
58,000
52,900
46,900
7,000
08 - 14 พ.ค. 61
58,000
52,900
46,900
7,000
09 - 15 พ.ค. 61
58,000
52,900
46,900
7,000
18 - 25 พ.ค. 61
58,000
52,900
46,900
7,000
25 - 31 พ.ค. 61
58,000
52,900
46,900
7,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com