รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Bavaria Tirol 9 D
Bavaria Tirol 9 D
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 95,000
รหัสทัวร์ EUR09
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 13 ม.ค. 62 / 12 - 20 ม.ค. 62 / 19 - 27 ม.ค. 62 / 26 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 / 02 - 10 ก.พ. 62 / 09 - 17 ก.พ. 62 / 16 - 24 ก.พ. 62 / 23 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62 / 02 - 10 มี.ค. 62 / 09 - 17 มี.ค. 62 / 16 - 24 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต [ - / - / - ]
Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ [ - / L / D ]
Day 3 : ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น [ B / L / D ]
Day 4 : การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค [ B / L / D ]
Day 5 : วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง [ B / L / D ]
Day 6 : เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ [ B / L / D ]
Day 7 : บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค [ B / L / D ]
Day 8 : เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Bavaria-Tirol 9 D

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 21 ต.ค. 61
95,000
95,000
77,000
9,000
20 - 28 ต.ค. 61
95,000
95,000
77,000
9,000
03 - 11 พ.ย. 61
94,000
94,000
76,000
9,000
10 - 18 พ.ย. 61
94,000
94,000
76,000
9,000
17 - 25 พ.ย. 61
94,000
94,000
76,000
9,000
24 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
94,000
94,000
76,000
9,000
01 - 09 ธ.ค. 61
94,000
94,000
76,000
9,000
05 - 13 ม.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
12 - 20 ม.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
19 - 27 ม.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
26 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
02 - 10 ก.พ. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
09 - 17 ก.พ. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
16 - 24 ก.พ. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
23 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
02 - 10 มี.ค. 62
94,000
94,000
76,000
90,000
09 - 17 มี.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000
16 - 24 มี.ค. 62
94,000
94,000
76,000
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com