รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์ ทริปดูบอล ญี่ปุ่น 2565 Brightness Tour
โปรแกรมทัวร์ ทริปดูบอล ญี่ปุ่น 2565 Brightness Tour
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ BNT0702
ระยะเวลา 6 DAYS 4 NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]
Day 2 : ญี่ปุ่น (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ดูบอล (อูระวะ เรด ไดมอนด์ส - คาวาซากิ ฟรอนตาเล่) [ B / L / D ]
Day 3 : เมืองเก่าคาวาโกเอะ - น้ำตกชิราอิโตะ - สวนสาธารณะโอนิโอชิคาชิ - แช่ออนเซ็น [ B / L / D ]
Day 4 : ปราสาทมัตสึโมโตะ - เมืองคามิโคจิ - รับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น [ B / L / D ]
Day 5 : ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ [ B / L / D ]
Day 6 : วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - lสนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com