รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
WELCOME BACK FUJI & FUN
WELCOME BACK FUJI & FUN
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ BNT20220701
ระยะเวลา 6 DAYS 4 NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]
Day 2 : ญี่ปุ่น (สนามบินฮาเนดะ) - Misaka Farm - Fuji SafariPark [ B / L / D ]
Day 3 : Gotemba Outlet - ท้องฟ้าจำลอง Konica Minolta Planetarium - ห้างสรรพสินค้าเด็ก Akachan - พัก Disney Celebration Hotel [ B / - / D ]
Day 4 : Tokyo Disneyland [ B / - / - ]
Day 5 : ศูนย์แสดงสัตว์น้ำ Kamogowa Seaworld - Mother Farm [ B / L / D ]
Day 6 : Tokyo Shopping Day (ย่านShinjuku) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 17 ก.ค. 65
69,900
59,900
35,500
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com