รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 9 “SOUTH ITALY 8 DAYS”
BIG PRO 9 “SOUTH ITALY 8 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 68,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 9
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โรม (อิตาลี่) [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - เมืองนาโปลี (พักนาโปลี 2 คืน) [ - / L / D ]
Day 3 : นาโปลี - เที่ยวเกาะคาปรีเพชรเม็ดงามแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน [ B / L / D ]
Day 4 : นาโปลี - อะมัลฟี่โคสต์ - เมืองคาเซอต้า [ B / L / D ]
Day 5 : พระราชวังคาเซอต้า - กรุงโรม [ B / L / D ]
Day 6 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - เที่ยวชมกรุงโรม - อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 7 : กรุงโรม - สนามบิน [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - เมืองนาโปลี (พักนาโปลี 2 คืน) - อะมัลฟี่โคสต์ - เมืองคาเซอต้า - พระราชวังคาเซอต้า - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - เที่ยวชมกรุงโรม

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 23 มี.ค. 62
68,000
62,000
58,000
9,000
04 - 11 พ.ค. 62
70,000
63,000
60,000
9,000
18 - 25 พ.ค. 62
70,000
63,000
60,000
9,000
08 - 15 มิ.ย. 62
70,000
63,000
60,000
9,000
22 - 29 มิ.ย. 62
70,000
63,000
60,000
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com