รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 7 “SWITZERLAND 8 DAYS”
BIG PRO 7 “SWITZERLAND 8 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 88,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 7
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - มงเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาสซ์ - เซอร์แมท [ - / L / D ]
Day 3 : เที่ยวเมืองเซอร์แมท - พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต - อิสระเที่ยวชมเมือง [ B / L / D ]
Day 4 : เซอร์แมท - ทาสซ์ - เจนีวา - โลซานน์ [ B / L / D ]
Day 5 : โลซานน์ - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 6 : อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) [ B / L / D ]
Day 7 : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
มงเทรอซ์ - เซอร์แมท - พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต - ช้อปปิ้งเจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้น - ยอดเขายูงเฟรา 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 15 มี.ค. 62
88,000
79,000
70,000
11,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com