รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 6 “SWISS FRANCE MONT BLANC 8 DAYS”
BIG PRO 6 “SWISS FRANCE MONT BLANC 8 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 77,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 6
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - โลซานน์ - เจนีวา - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์) [ - / L / D ]
Day 3 : เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) - ชาโมนีซ์ [ B / L / D ]
Day 4 : ชาโมนีซ์ - อานซี - เมืองลียง [ B / L / D ]
Day 5 : ลียง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง [ B / L / D ]
Day 6 : เที่ยวชมมหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 7 : เดินทางสู่สนามบิน [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ซูริค - โลซานน์ - เจนีวา - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์) - เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) - อานซี - เมืองลียง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส -  พระราชวังแวร์ซายส์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 17 พ.ค. 62
77,000
70,000
66,000
13,000
24 - 31 พ.ค. 62
77,000
70,000
66,000
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com