รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 5 “VOYAGE FRANCE MONACO 9 DAYS”
BIG PRO 5 “VOYAGE FRANCE MONACO 9 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 80,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 5
ระยะเวลา 9 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) [ - / - / - ]
Day 2 : มิลาน - เจนัว - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส [ - / - / - ]
Day 3 : หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ [ - / - / - ]
Day 4 : กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - เมืองอาวีญง [ - / - / - ]
Day 5 : อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - ปงต์ดูการ์ [ - / - / - ]
Day 6 : อาวีญง - นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ [ - / - / - ]
Day 7 : เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - อิสระช้อปปิ้ง [ - / - / - ]
Day 8 : เดินทางสู่สนามบิน [ - / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
เจนัว - นีซ - โปรวองซ์ - มองเตกาโล - กราซ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง -  พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 18 พ.ค. 62
80,000
72,000
64,000
16,500
07 - 15 มิ.ย. 62
80,000
72,000
64,000
16,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com