รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 4 - ROMANTIC SMALL VILLAGE IN
BIG PRO 4 - ROMANTIC SMALL VILLAGE  IN
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 71,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 4
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต [ - / - / - ]
Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต – เมืองสตราสบูร์ก - โอแบกเน่ [ - / L / D ]
Day 3 : ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก-หมู่บ้านคริเบอวิลเล่-หมู่บ้านเครกเวีย-โกมาร์ [ B / L / D ]
Day 4 : โกลมาร์ - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก - โกลมาร์ [ B / L / D ]
Day 5 : โกลมาร์ - ดิจอง - ปารีส-เที่ยวชมมหานครปารีส [ B / L / D ]
Day 6 : พระราชวังแวร์ซายน์ -- อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 7 : เดินทางสู่สนามบิน [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก - แกรนด์อิล - โอแบกเน่ - โกลมาร์ - ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก - 3 หมู่บ้านสวย - ปารีส - แวร์ซายน์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 25 พ.ค. 62
71,000
63,900
56,900
12,000
25 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
71,000
63,900
56,900
12,000
08 - 15 มิ.ย. 62
71,000
63,900
56,900
12,000
21 - 28 มิ.ย. 62
71,000
63,900
56,900
12,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com