รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 3 - Wonder of the North (Tulip) “Belgium-Netherland-France 8 Days”
BIG PRO 3 - Wonder of the North (Tulip) “Belgium-Netherland-France 8 Days”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 70,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 3
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) [ - / - / - ]
Day 2 : บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ [ - / L / D ]
Day 3 : เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น [ B / L / D ]
Day 4 : สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ [ B / L / D ]
Day 5 : บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง [ B / L / D ]
Day 6 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
Day 7 : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
บรัสเซลส์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - ซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - เที่ยวเมืองกีธูร์น - ชมทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ - ช้อปปิ้งกรุงปารีส

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 29 มี.ค. 62
70,000
63,000
56,000
13,000
12 - 19 เม.ย. 62
83,000
75,000
67,000
14,000
03 - 10 พ.ค. 62
72,000
65,000
58,000
13,000
04 - 11 พ.ค. 62
72,000
65,000
58,000
13,000
11 - 18 พ.ค. 62
72,000
65,000
58,000
13,000
17 - 24 พ.ค. 62
72,000
65,000
58,000
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com