รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 11 “NORWAY 7 DAYS”
BIG PRO 11 “NORWAY 7 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 75,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 11
ระยะเวลา 7 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล [ - / - / - ]
Day 2 : เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม [ - / L / D ]
Day 3 : ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น [ B / L / D ]
Day 4 : เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่ [ B / L / D ]
Day 5 : เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท [ B / L / D ]
Day 6 : เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 7 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่  - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 28 มี.ค. 62
75,000
68,000
60,000
14,000
03 - 09 พ.ค. 62
75,000
68,000
60,000
14,000
10 - 16 พ.ค. 62
75,000
68,000
60,000
14,000
24 - 30 พ.ค. 62
75,000
68,000
60,000
14,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com