รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI
BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI
ทัวร์ อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 23,999
รหัสทัวร์ EK002 DUBAI
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ–ดูไบ [ - / - / - ]
Day 2 : ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-Heritage Village-ขึ้นตึก Burj Khalifa -Dubai Mall-น้ำพุเต้นระบำ [ B / L / D ]
Day 3 : ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย(4WD) [ B / L / D ]
Day 4 : กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
13 - 16 ต.ค. 61
24,999
24,999
24,999
6,500
20 - 23 ต.ค. 61
24,999
24,999
24,999
6,500
27 - 30 ต.ค. 61
24,555
24,555
24,555
6,500
16 - 19 พ.ย. 61
24,555
24,555
24,555
6,500
01 - 04 ธ.ค. 61
24,999
24,999
24,999
6,500
08 - 11 ธ.ค. 61
24,999
24,999
24,999
6,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com