รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Amazing Italy 11 D
Amazing Italy 11 D
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 103,000
รหัสทัวร์ EUR07A
ระยะเวลา 11วัน 8คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) [ - / - / - ]
Day 2 : มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา [ - / L / D ]
Day 3 : อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี [ B / L / D ]
Day 4 : ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี [ B / L / D ]
Day 5 : นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) [ B / L / D ]
Day 6 : เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ [ B / L / D ]
Day 7 : ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน [ B / L / D ]
Day 8 : เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม [ B / L / D ]
Day 9 : เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน [ B / L / D ]
Day 10 : เดินทางสู่สนามบิน [ B / - / - ]
Day 11 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Amazing Italy 11 D

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 25 มี.ค. 62
102,000
102,000
102,000
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com