รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY 5D3N
NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY 5D3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 37,900
รหัสทัวร์ ์NGO03
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 08 ธ.ค. 61 / 08 - 12 ธ.ค. 61 / 12 - 16 ธ.ค. 61 / 19 - 23 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
Day 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ [ - / L / D ]
Day 3 : วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้ [ B / L / D ]
Day 4 : มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง- โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
Day 5 : นาโกย่า - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Unseen ชมลิงแช่ออนเซน
ช้อปปิ้งจุใจ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
เยือนเมืองเก่า หมู่บ้านคาวาโกะ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 08 ธ.ค. 61
39,900
39,900
39,900
8,000
08 - 12 ธ.ค. 61
37,900
37,900
37,900
8,000
12 - 16 ธ.ค. 61
37,900
39,900
39,900
8,000
19 - 23 ธ.ค. 61
37,900
37,900
37,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com