รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
แกรนด์ อิตาลี 9 วัน
แกรนด์ อิตาลี 9 วัน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 90,000
รหัสทัวร์ แกรนด์ อิตาลี 9 วัน
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) [ - / - / - ]
Day 2 : มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ [ - / L / D ]
Day 3 : เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า [ B / L / D ]
Day 4 : เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน สู่นาโปลี [ B / L / D ]
Day 5 : นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) [ B / L / D ]
Day 6 : เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม [ B / L / D ]
Day 7 : พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน [ B / L / D ]
Day 8 : เดินทางสู่สนามบิน [ B / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 14 มี.ค. 63
90,000
81,000
77,000
11,000
13 - 21 มี.ค. 63
90,000
81,000
77,000
11,000
20 - 28 มี.ค. 63
90,000
81,000
77,000
11,000
27 มี.ค. - 04 เม.ย. 63
90,000
81,000
77,000
11,000
10 - 18 เม.ย. 63
99,000
89,000
84,000
11,000
17 - 25 เม.ย. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
24 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
01 - 09 พ.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
08 - 16 พ.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
15 - 23 พ.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
22 - 30 พ.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
29 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
05 - 13 มิ.ย. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
12 - 20 มิ.ย. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
19 - 27 มิ.ย. 63
92,000
83,000
79,000
11,000
26 มิ.ย. - 04 ก.ค. 63
92,000
83,000
79,000
11,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com