รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เมืองไทยของเรา เชียงรายรำลึก
เมืองไทยของเรา เชียงรายรำลึก
ทัวร์ , ,อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 17,500
รหัสทัวร์ PRO02
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – บินสู่เชียงราย – แม่สาย ชายแดนไทย/พม่า – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน [ - / L / D ]
Day 2 : เชียงแสน – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง [ B / L / D ]
Day 3 : ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – สิงห์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – วัดร่องขุ่น – เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 พ.ย. 63
19,000
17,500
15,900
3,500
27 - 29 พ.ย. 63
17,500
15,900
14,500
2,000
05 - 07 ธ.ค. 63
19,000
17,500
15,900
3,500
11 - 13 ธ.ค. 63
19,000
17,500
15,900
3,500
18 - 20 ธ.ค. 63
17,500
15,900
14,500
3,000
25 - 27 ธ.ค. 63
19,000
17,500
15,900
3,500
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
20,500
18,900
16,900
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com