รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เที่ยว...นครศรีธรรมราช มูเตลู.. 3วัดดัง พักผ่อนชิลๆที่สิชล คาบาน่า
เที่ยว...นครศรีธรรมราช มูเตลู.. 3วัดดัง พักผ่อนชิลๆที่สิชล คาบาน่า
ทัวร์ , ,อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ BNT2999
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ไอไข่ ) – เนินเทวดาเนินนางฟ้า [ - / L / D ]
Day 2 : วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ช้อปปิ้งของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com