รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ สบายใจที่คีรีวง
เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ สบายใจที่คีรีวง
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ สบายใจที่คีรีวง
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป รถตู้รับส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หมู่บ้านคีรีวง [ - / - / - ]
Day 2 : หมู่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3 ออกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป รถตู้รับส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช
2,999
 
 
 

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com