รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวลุยๆตะลุยสังขละ
เที่ยวลุยๆตะลุยสังขละ
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 4,599
รหัสทัวร์ เที่ยวลุยๆตะลุยสังขละ
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กาญจนบุรี-วัดหินแท่นลำภาชี-ด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี-เจดีย์พุทธคยา-โบสถ์จมน้ำ-สะพานมอญ [ - / L / D ]
Day 2 : สะพานมอญ-วัดวังเววิการาม-เจดีย์พุทธคยา-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-แม่บัวคำ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 15 มี.ค. 63
4,599
 
 
1,500
11 - 12 เม.ย. 63
4,599
 
 
1,500
18 - 19 เม.ย. 63
4,599
 
 
1,500
25 - 26 เม.ย. 63
4,599
 
 
1,500
02 - 03 พ.ค. 63
4,599
 
 
1,500
09 - 10 พ.ค. 63
4,599
 
 
1,500
16 - 17 พ.ค. 63
4,599
 
 
1,500
23 - 24 พ.ค. 63
4,599
 
 
1,500
30 - 31 พ.ค. 63
4,599
 
 
1,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com