รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เชียงใหม่เหนือเมฆ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน
เชียงใหม่เหนือเมฆ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน
ทัวร์ , ,อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 7,888
รหัสทัวร์ ITH06
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 / 06 - 08 พ.ย. 63 / 13 - 15 พ.ย. 63 / 20 - 22 พ.ย. 63 / 27 - 29 พ.ย. 63 / 04 - 06 ธ.ค. 63 / 11 - 13 ธ.ค. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านอุตสาชงที่บ้าน - แม่กำปอง – The Giant Chiangmai – ม่อนแจ่ม [ - / L / D ]
Day 2 : กรุม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ [ B / L / - ]
Day 3 : ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ - บ้านข้างวัด - One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 13 ก.ย. 63
7,888
 
 
2,000
18 - 20 ก.ย. 63
7,888
 
 
2,000
25 - 27 ก.ย. 63
7,888
 
 
2,000
02 - 04 ต.ค. 63
7,888
 
 
2,000
09 - 11 ต.ค. 63
7,888
 
 
2,000
16 - 18 ต.ค. 63
7,888
 
 
2,000
23 - 25 ต.ค. 63
 
 
 
2,000
30 ต.ค. - 01 พ.ย. 63
7,888
 
 
2,000
06 - 08 พ.ย. 63
7,888
 
 
2,000
13 - 15 พ.ย. 63
7,888
 
 
2,000
20 - 22 พ.ย. 63
7,888
 
 
2,000
27 - 29 พ.ย. 63
7,888
 
 
2,000
04 - 06 ธ.ค. 63
 
 
 
2,000
11 - 13 ธ.ค. 63
7,888
 
 
2,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com