รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ทัวร์ อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 16,500
รหัสทัวร์ PRO01
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : วัดพระธาตุดอยคำไหว้หลวงพ่อทันใจ – วัดอุโมงค์ – วัดต้นเกว๋น – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง [ - / L / D ]
Day 2 : ปางช้างแม่แตง – ชมฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) [ B / L / D ]
Day 3 : วัดพระธาตุดอยสุเทพ – I Love Flower Farm – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จฯ – เดินทางกลับ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 พ.ย. 63
18,000
16,500
14,900
3,000
27 - 29 พ.ย. 63
16,500
15,000
13,500
2,500
05 - 07 ธ.ค. 63
18,000
16,500
14,900
3,000
11 - 13 ธ.ค. 63
18,000
16,500
14,900
3,000
18 - 20 ธ.ค. 63
16,500
15,000
13,000
2,500
25 - 27 ธ.ค. 63
18,000
16,500
14,900
3,000
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
19,500
18,000
16,000
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com