รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย
เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย
ทัวร์ ,อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 6,900
รหัสทัวร์ ITH555
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 31 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 / 07 - 09 พ.ย. 63 / 14 - 16 พ.ย. 63 / 21 - 23 พ.ย. 63 / 28 - 30 พ.ย. 63 / 04 - 06 ธ.ค. 63 / 05 ธ.ค. 63 - 07 พ.ย. 63 / 12 - 14 ธ.ค. 63 / 19 - 21 ธ.ค. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา101 – พักแม่สลอง [ - / - / D ]
Day 2 : ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ (แถมกาแฟดริป) – ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย [ B / L / - ]
Day 3 : วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น - เรียวกังคาเฟ่ – ร้านของฝากนันทวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - ท่าอากาศยานดอนเมือง [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 14 ก.ย. 63
6,900
 
 
1,500
19 - 21 ก.ย. 63
6,900
 
 
1,500
26 - 28 ก.ย. 63
6,900
 
 
1,500
03 - 05 ต.ค. 63
7,900
 
 
1,500
10 - 12 ต.ค. 63
8,900
 
 
1,500
17 - 19 ต.ค. 63
7,900
 
 
1,500
23 - 25 ต.ค. 63
8,900
 
 
1,500
24 - 26 ต.ค. 63
7,900
 
 
1,500
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63
8,900
 
 
1,500
07 - 09 พ.ย. 63
7,900
 
 
1,500
14 - 16 พ.ย. 63
7,900
 
 
1,500
21 - 23 พ.ย. 63
7,900
 
 
1,500
28 - 30 พ.ย. 63
7,900
 
 
1,500
04 - 06 ธ.ค. 63
8,900
 
 
1,500
05 ธ.ค. - 07 พ.ย. 63
8,900
 
 
1,500
12 - 14 ธ.ค. 63
8,900
 
 
1,500
19 - 21 ธ.ค. 63
8,900
 
 
1,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com