รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เขาค้อ
เขาค้อ
ทัวร์ อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ PRO04
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : อุทยานแห่งชาติศรีเทพ - อนุสาวรีย์เขาค้อ พระบรมธาตุเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB [ - / L / D ]
Day 2 : อุทยานภูหินร่องกล้า-ลานหินแตก- พระธาตุผาซ่อนแก้ว [ B / L / D ]
Day 3 : ภูทับเบิก - ไร่กำนัลจุล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 พ.ย. 63
18,400
16,900
14,900
6,500
27 - 29 พ.ย. 63
16,900
15,900
13,900
6,500
05 - 07 ธ.ค. 63
18,400
16,900
14,900
6,500
11 - 13 ธ.ค. 63
18,400
16,900
14,900
6,500
18 - 20 ธ.ค. 63
16,900
15,900
13,900
6,500
25 - 27 ธ.ค. 63
18,400
16,900
14,900
6,500
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
19,900
18,900
16,500
6,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com