รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เกาะกูด ไปสูดอากาศบริสุทธิ์
เกาะกูด ไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 6,500
รหัสทัวร์ เกาะกูด ไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เลือกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (รับส่งท่าเรือแหลมศอก)
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : เกาะกูด - น้ำตกคลองเจ้า [ B / L / D ]
Day 2 : หมู่เกาะรัง - หมู่บ้านชาวประมง [ B / L / D ]
Day 3 : เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3 เลือกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (รับส่งท่าเรือแหลมศอก)
6,500
 
 
 

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com