รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ BNT 5APR2018
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ BNT 5APR2018
ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ ฮ่องกง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights [ - / - / D ]
Day 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน [ B / - / - ]
Day 3 : ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ BNT 5APR2018

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com