รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สวิส - พาราโนมา 9 วัน
สวิส - พาราโนมา 9 วัน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 109,000
รหัสทัวร์ สวิส - พาราโนมา 9 วัน
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – ซังต์มอริทซ์ [ - / L / D ]
Day 3 : ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ [ B / L / D ]
Day 4 : ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ [ B / L / D ]
Day 5 : แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) [ B / L / D ]
Day 6 : ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก [ B / L / D ]
Day 7 : กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 8 : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค – กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ก.พ. - 08 มี.ค. 63
109,000
99,000
92,000
9,000
07 - 15 มี.ค. 63
109,000
99,000
92,000
9,000
14 - 22 มี.ค. 63
109,000
99,000
92,000
9,000
21 - 29 มี.ค. 63
109,000
99,000
92,000
9,000
08 - 26 เม.ย. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
09 - 17 เม.ย. 63
119,000
107,000
101,000
9,000
12 - 20 เม.ย. 63
119,000
107,000
101,000
9,000
25 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
01 - 09 พ.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
09 - 17 พ.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
16 - 24 พ.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
23 - 31 พ.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
06 - 14 มิ.ย. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
13 - 21 มิ.ย. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
20 - 28 มิ.ย. 63
114,000
103,000
96,000
9,000
27 มิ.ย. - 05 ก.ค. 63
114,000
103,000
96,000
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com