รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
พังงา-สิมิลัน
พังงา-สิมิลัน
ทัวร์ ,อื่นๆ ,
ราคาเริ่มต้น 21,900
รหัสทัวร์ PRO06
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – บินสู่ภูเก็ต – เสม็ดนางชี – ถ้ำพุงช้าง [ - / L / D ]
Day 2 : ทัวร์เกาะสิมิลัน [ B / L / D ]
Day 3 : ล่องเรือชมอ่าวพังงา เกาะปันหยี – สนามฟุตบอลลอยน้ำ – เขาพิงกัน – เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์) [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 23 พ.ย. 63
23,400
21,500
19,500
4,000
28 - 30 พ.ย. 63
21,900
20,500
18,500
3,500
05 - 07 ธ.ค. 63
23,400
21,500
19,500
4,000
12 - 14 ธ.ค. 63
23,400
21,500
19,500
4,000
19 - 21 ธ.ค. 63
21,900
20,500
18,500
3,500
26 - 28 ธ.ค. 63
23,400
21,500
19,500
4,000
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
25,400
23,500
21,500
5,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com