รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
น่าน 4วัน 2คืน กระซิบรัก...บอกฮัก...น่าน
น่าน 4วัน 2คืน กระซิบรัก...บอกฮัก...น่าน
ทัวร์ อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 3,999
รหัสทัวร์ ITH72
ระยะเวลา 4วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน [ - / - / - ]
Day 2 : วัดพระธาตุแช่แห้ง – สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดินน่าน [ B / L / - ]
Day 3 : บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256–อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) [ B / L / D ]
Day 4 : น่าน – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 63
3,999
3,999
 
1,500
04 ธ.ค. - 07 พ.ย. 63
4,999
4,999
 
1,500
09 - 12 ธ.ค. 63
4,999
4,999
 
1,500
31 - 03 ธ.ค. 63
4,999
4,999
 
1,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com