รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
น่าน
น่าน
ทัวร์ , ,อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ PRO03
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : วัดศรีมงคล – น้ำตกตาดหลวง – วังศิลาแลง ร้านกาแฟไทลื้อ – น้ำตกตาดหลวง [ - / L / D ]
Day 2 : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือสินเธาว์ – อุ่นไอบาง – กิ่วม่วง – เมืองน่าน [ B / L / D ]
Day 3 : วัดพระธาตุแช่แห้งไหว้พระอารามหลวง – วัดภูมินทร์ – เดินทางกลับ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 พ.ย. 63
18,500
16,900
14,900
3,000
27 - 29 พ.ย. 63
16,900
15,500
13,900
2,500
05 - 07 ธ.ค. 63
18,500
16,900
14,900
3,000
11 - 13 ธ.ค. 63
18,500
16,900
14,900
3,000
18 - 20 ธ.ค. 63
16,900
15,500
13,900
2,500
25 - 27 ธ.ค. 63
18,500
16,900
14,900
3,000
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
21,000
19,500
17,500
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com