รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
นครพม-อุดรธานี
นครพม-อุดรธานี
ทัวร์ อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 16,500
รหัสทัวร์ PRO05
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - บินสู่นครพนม - พระธาตุพนม เรณูณคร - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 - ถนนคนเดินนครพนม [ - / L / D ]
Day 2 : อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ [ B / L / D ]
Day 3 : วังหนองบัวแดง - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 28 พ.ย. 63
16,500
15,500
13,900
2,500
28 - 30 พ.ย. 63
16,500
15,500
13,900
2,500
03 - 05 ธ.ค. 63
18,000
16,900
14,900
3,000
10 - 12 ธ.ค. 63
18,000
16,900
14,900
3,000
17 - 19 ธ.ค. 63
16,500
15,500
13,900
2,500
24 - 26 ธ.ค. 63
18,000
16,900
14,900
3,000
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64
19,500
17,900
15,900
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com