รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวใต้... ล่องอันดามัน ภูเก็ต : พีพี : เสม็ดนางชี
เที่ยวใต้... ล่องอันดามัน  ภูเก็ต : พีพี : เสม็ดนางชี
ทัวร์ อื่นๆ , ,
ราคาเริ่มต้น 12,500
รหัสทัวร์ HKT0302
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินภูเก็ต – พังงา – เสม็ดนางชี – ภูเก็ต – หาดไม้ขาว [ - / L / - ]
Day 2 : ดำน้ำเกาะพีพี – แหลมพรหมเทพฯ [ B / L / - ]
Day 3 : เขารัง – เดินเล่นชมเมือง – สนามบินภูเก็ต [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com