รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ชีพจรลง South wow เบตง
ชีพจรลง South wow เบตง
ทัวร์ , ,อื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ ิBNT9999
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - หาดใหญ่ - ปัตตานี - อ.เบตง [ - / L / D ]
Day 2 : ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์-ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง [ B / L / D ]
Day 3 : อ.เบตง - ยะลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพมหานคร [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
22 - 24 ต.ค. 63
9,999
9,999
 
1,500
06 - 08 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
13 - 15 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
14 - 16 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
19 - 21 พ.ย. 63
10,900
10,900
 
2,000
20 - 22 พ.ย. 63
10,900
10,900
 
2,000
21 - 23 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
27 - 29 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
28 - 30 พ.ย. 63
9,999
9,999
 
1,500
04 - 06 ธ.ค. 63
9,999
9,999
 
1,500
05 - 07 ธ.ค. 63
9,999
9,999
 
1,500
10 - 12 ธ.ค. 63
10,900
10,900
 
1,500
11 - 13 ธ.ค. 63
10,900
10,900
 
1,500
25 - 27 ธ.ค. 63
9,999
9,999
 
1,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com