รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงโรมอิตาลี 9 วัน
กรุงโรมอิตาลี 9 วัน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 99,000
รหัสทัวร์ กรุงโรมอิตาลี 9 วัน
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน [ - / L / D ]
Day 3 : กรุงโรม –– พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - ซอเรนโต้ – นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (วันนี้ตรงกับวันอีสเตอร์เดย์ ร้านช้อปปิ้งจะปิดเร็วหรือปิดร้าน) [ B / L / D ]
Day 4 : เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ – นาโปลี - นั่งรถไฟด่วน - นครฟลอเร้นซ์ [ B / L / D ]
Day 5 : นครฟลอเร้นซ์ - เที่ยวเมืองปิซ่า - จัตุรัสซินญอเรีย – เวนิสเมสเตร้ [ B / L / D ]
Day 6 : เวนิสเมสเตร้ – เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า – เมืองเวอโรน่า [ B / L / D ]
Day 7 : เมืองเวอโรน่า – เมืองซีร์มิโอเน่ – มิลาน - ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
Day 8 : เดินทางสู่สนามบิน [ B / - / - ]
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 18 เม.ย. 63
99,000
89,000
84,000
11,800

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com