รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N
 KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N
ทัวร์ เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,999
รหัสทัวร์ ICN22OCTNOV 18
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 20 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) [ - / - / - ]
Day 2 : เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน [ - / L / D ]
Day 3 : โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER [ B / L / D ]
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง [ B / L / - ]
Day 5 : ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) [ B / - / - ]
ถนนอุโมงค์แปะก๊วย อาซาน หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ
พระราชวังถ็อกซูกุง สวนสนุก EVERLAND

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 23 ต.ค. 1
19,999
19,999
5,900
5,000
04 - 08 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
05 - 09 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
06 - 10 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
09 - 13 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
10 - 14 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
11 - 15 ต.ค. 61
19,999
19,999
5,900
5,000
12 - 16 ต.ค. 61
18,999
18,999
5,900
5,000
13 - 17 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
14 - 18 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
15 - 19 ต.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
17 - 21 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
18 - 22 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
20 - 24 ต.ค. 61
18,999
18,999
5,900
5,000
21 - 25 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
22 - 26 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
23 - 27 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
24 - 28 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
25 - 29 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
26 - 30 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
27 - 31 ต.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
01 - 05 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
02 - 06 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
03 - 07 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
04 - 08 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
05 - 09 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
06 - 10 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
07 - 11 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
08 - 12 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
09 - 13 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
10 - 14 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
11 - 15 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
12 - 16 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
13 - 17 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
14 - 18 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
15 - 19 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
16 - 20 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
17 - 21 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
18 - 22 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
19 - 23 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
20 - 24 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
21 - 25 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
21 - 28 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
22 - 26 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
23 - 27 พ.ย. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
25 - 29 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
26 - 30 พ.ย. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61
16,999
16,999
5,900
5,000
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
17,999
17,999
5,900
5,000
16 - 20 ต.ค. 62
16,999
16,999
5,900
5,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com